Wszelkie regulacje dotyczące wypłat oraz terminów ich wypłacania są szczegółowo określone w Kodeksie Pracy. Mimo jasno określonych reguł wielu pracodawców wciąż narusza przepisy dotyczące wypłat pracowniczych. Takie działanie może wiązać się z ingerencją Inspekcji Pracy. Grozi to karą w postaci grzywny o wysokości od tysiąca do aż 30 tysięcy złotych.

Kiedy należy wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia pracownikowi zatrudnianemu na umowę o pracę przynajmniej raz w miesiącu. Nie powinno to następować później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca oraz pracownik ustalają inny termin wypłaty. Przy czym powinien on znajdować się na umowie. Dzień wypłaty powinien być konkretnie ustalony i musi być stały. Jednak, jeśli w dniu wypłaty wynagrodzenia wypada dzień świąteczny, to wynagrodzenie powinno być przekazane pracownikowi wcześniej.

Termin wpłaty wynagrodzenia, a sposób płatności

Pracodawcy zazwyczaj wypłacają wynagrodzenie na dwa sposoby. Pierwszym jest wypłata w gotówce, kolejnym przelew. Pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na wypłatę wynagrodzenia w określonej formie. Powinno to znajdować się na umowie o pracę. W przypadku wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym, pieniądze muszą znajdować się na koncie pracownika w dniu określonym w umowie, albo regulaminie pracy. Niedopuszczalne jest traktowanie przez pracodawców tej daty jako terminu, w którym powinien zostać wykonany przelew. Pracodawca powinien wykonać przelew odpowiednio wcześniej – jeśli ustalony wcześniej dzień wypłaty przypada w weekend, to pracodawca jest zobowiązany przekazać środki w takim terminie, aby trafiły one na konto pracownika wcześniej. W przypadku zdecydowania się na formę gotówkową, pracownik powinien mieć możliwość odbioru wypłaty w kasie, bądź bezpośrednio u pracodawcy w dniu wypłaty określonym w umowie, bądź wcześniej – gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w weekend, bądź święto. Wynagrodzenie nie musi być wypłacane tylko raz w miesiącu, jest to minimalna częstotliwość, jednak pracodawca może ustalić inną.