Minimalne wynagrodzenie od 2018 roku ulegnie poprawie, to kolejny sukces polskiego rządu, który wprowadza zmiany, jeśli chodzi o płacę minimalną dla pracowników. Minimalna płaca od 1 stycznia 2018 roku wyniesie 2100 złotych brutto. Ważne jest też to, iż podwyższona zostanie stawka godzinowa dla osób pracujących na umowę zlecenie. Stawka godzinowa w ich przypadku będzie wynosiła 13,70 złotych brutto. Ma to na celu podwyższenie standardu życiowego u przeciętnego człowieka oraz zwiększenie motywacji do pracy.

Na uwagę zasługuje jednak to, iż przepisy wejdą w życie dopiero od stycznia, dlatego pierwszą wypłatę po takiej stawce zainteresowani otrzymają dopiero w lutym, a nie w styczniu. W grudniu obowiązywać będą stare stawki godzinowe oraz minimalna płaca, dlatego w styczniu otrzyma się taką samą wypłatę, jaką do tej pory się otrzymywało. Zmiany będą odczuwalne od lutego.

Oznacza to tyle, że pensja minimalna zostanie podwyższona aż o 100 złotych brutto, zwiększy się także składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz zdrowotne. Przeliczając to na kwoty netto po dokładnych analizach można wywnioskować, że pracownicy za swoją pracę otrzymają około 70 złotych więcej niż do tej pory, a to jest już dość pokaźna kwota pieniężna. Warto pamiętać jednak o tym, że takie zmiany obowiązują również pracodawców, a co za tym idzie koszt zatrudnienia pracownika również się zwiększy, o około 120 złotych.

Zmiany w kwestii wynagrodzeń mają na celu zwiększenie chęci podjęcia pracy przez osoby bezrobotne. Dzięki temu rząd chce skutecznie walczyć z bezrobociem, ale też zatrzymać Polaków w kraju, którzy będą mogli liczyć na wyższe pensje mimo, że zakres ich obowiązków nie ulegnie zmianie. Większość obywateli jest z tego powodu zadowolona, ponieważ to nie pierwsza zmiana w systemie wynagrodzeń na lepsze za czasów nowego rządu, dlatego też można oczekiwać tego, że w przyszłości również zmieniać będzie się to na lepsze. Większe wynagrodzenie otrzymają pracownicy wykonujący swoją pracę zarówno na umowę o pracę, jak i w oparciu o umowę zlecenie.