Osoba, która dopiero co założyła własną działalność gospodarczą i nie ma praktycznego doświadczenia w prowadzeniu rozliczeń księgowych może popełnić wiele błędów. Bardzo często takie osoby miesiąc w miesiąc składają tzw. czynny żal w urzędzie skarbowym, ponieważ pomyliło się choćby w zaokrągleniu. Nie jest to niczym nowym dla urzędów, ponieważ prowadzenia własnej firmy wymaga prawy i nauki praktycznej. Niestety nie wszystko można wyczytać w książkach czy poradnikach, jednak warto sięgnąć po lekturę o podatku VAT, ponieważ to płatnicy VAT najczęściej popełniają błędy.

Wpłata w złym terminie

Najpowszechniejszym błędem młodego przedsiębiorcy przy rozliczaniu VAT jest wpłata po terminie lub w terminie wpłaty składek ZUS. Bardzo dużo osób myli daty ZUS z US przez co popada w kłopoty. Ale też często mylona jest data zapłaty podatku VAT z dniem wpłaty zaliczki na podatek. Wystarczy pamiętać, że:

  • do 7. dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym wpłaca się podatek z karty podatkowej,

  • do 20. dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • do 25. dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym wpłaca się podatek od towarów i usług VAT.

Brak zgłoszenia działalności i zwolnień podatkowych

Przedsiębiorcy dopiero zaczynający działalność, którzy nie osiągają 150 tysięcy złotych obrotu rocznie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Ale takie zgłoszenie trzeba dokonać w odpowiednim dla miejsca działalności firmy urzędzie skarbowym na druku VAT-R, jeśli przedsiębiorca tego nie zgłosi niestety jego kontrahenci-nabywcy nie będą mogli odliczyć sobie VAT.

Zła kwota, nie ta stawka

Kolejny bardzo częstym, ale o wiele poważniejszym w skutkach błędem jest złe obliczenie kwoty podatku VAT. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie odliczał od podatku VAT wydatki tzw. osobiste, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najbardziej problematyczne może być rozliczanie paliwa do samochodu używanego w celach mieszanych, usługi gastronomiczne czy noclegowe. Można też pomylić się w wysokości stawek, ponieważ nawet produkty z tej samej grupy mogą mieć inne stawki VAT.