Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny (JPK) jest logiczną strukturą, służącą do cyfrowego przekazywania danych fiskusowi. Tworzony jest na podstawie danych – informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa z danego okresu. JPK jest dużym uproszczeniem dla fiskusa. Formularze z danymi są takie same dla każdej firmy, dzięki czemu bez problemów można je zestawiać i porównywać. To co dotychczas wykonywano ręcznie, teraz analizowane jest przez odpowiednie systemy informatyczne, które wyszukują nieprawidłowości. W krótkim czasie można sprawdzić więc, które firmy łamią prawo podatkowe

Jakie firmy podlegają pod obowiązek złożenia JPK?

Obecnie obowiązek złożenia JPK leży w gestii małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2018 również mikroprzedsiębiorstwa będą musiały składać Jednolity Plik Kontrolny. Należy zwrócić uwagę na to, że do kategorii mikroprzedsiębiorstwa należą również osoby na samozatrudnieniu.

Terminarz i rodzaje plików

25 dnia danego miesiąca płatnicy przesyłają fiskusowi plik JPK_VAT z ewidencją zakupów i sprzedaży za miesiąc poprzedni. Plik ten tworzony jest na podstawie tych samych danych, które wykorzystywane są do tworzenia deklaracji VAT. Od 1 lipca 2018 roku na wezwanie organu podatkowego, mikroprzedsiębiorcy, którzy nie płacą VATu, oraz płatnicy VAT będą musieli dostarczyć fiskusowi następujące pliki:

JPK_EWP – ewidencja przychodów,
JPK-FA – faktury VAT,
JPK_KR – księgi rachunkowe,
JPK_MG – magazyn,
JPK_PKPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
JPK_WB – wyciągi bankowe.

Raportowanie JPK

Większość dostępnych na rynku programów finansowo-księgowych posiada już funkcję generowania plików JPK. Są one obliczane automatycznie na podstawie wprowadzanych do programu danych. Przedsiębiorca musi jedynie ulokować plik JPK_VAT w bramce Ministerstwa Finansów, oraz w szczególnych przypadkach, na życzenie Urzędu Skarbowego, dostarczyć pozostałe typy plików JPK. W celu skorzystania z bramki Ministerstwa, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego e-PUAP lub posiadanie podpisu kwalifikowanego.